گزارش تخلف

گزارش تخلف و رفع مسئولیت

 

توجه داشته باشید که سایت 8j8 فقط یک سرویس کوتاه کننده لینک کاربر محور مثل bit.ly است که فقط آدرس‌های اینترنتی را کوتاه می‌کند و دخل و تصرف یا فعالیتی در مقصد لینک‌ها ندارد. لذا مسئولیت محتوای لینک‌ها به عهده کاربر و میزبان مقصد لینک است نه سایت 8j8

در صورت مشاهده تقلب در جذب بازدیدکننده یا تخلف در لینک مقصد، می‌توانید به ما گزارش دهید تا رسیدگی کنیم.

اما حتی اگر لینک متخلف غیر فعال شود، در کسری از ثانیه مجددا هزاران لینک کوتاه دیگر توسط هزاران کاربر دیگر و هزاران سایت کوتاه‌کننده لینک دیگر به مقصد قبلی می‌تواند ساخته شود.

درواقع برای برطرف کردن ریشه‌ای تخلف، باید فایل را از سایت مقصد حذف کنید تا هر لینکی چه کوتاه و چه بلند، از هر کاربری و هر سایتی که به مقصد می‌رود؛ محتوایی در آن‌جا وجود نداشته باشد.

برای ارسال گزارش تخلف، لینک و توضیحات را به ایمیل ask@8j8.ir ارسال نمایید.